Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Zbrojenie elementów płyty górnej fundamentu ramowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zbrojenie elementów płyty górnej fundamentu ramowego (rygli poprzecznych i podłużnych) należy projektować z prętów powierzchnych strzemionami zamkniętymi. Rozstaw strzemion nie powinien przekraczać 30 cm. Końce strzemion o średnicach do 16 m ze stali P oraz do 12 mm ze stali A-III powinny być łączone ze sobą za pomocą spawania. Zbrojenie słupów należy projektować o symetrycznym układzie prętów. Rozstaw prętów podłużnych i strzemion nie powinien przekraczać 25 cm. Ściany wchodzące w skład konstrukcji fundamentu należy zbroić obustronnie, ze względów konstrukcyjnych pionowymi prętami o średnicy 12-20 mm, w odstępach co 20 – 40 cm, o ile nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia obliczeń. Pręty poziome o średnicy8 12 mm powinny być układane w odstępach co 30 40 cm. Otwory i wycięcia, o wymiarze boku lub średnicy większym niz 30 cm, powinny być zbrojone w konstrukcjach żelbetowych prętami przeciwskurczowymi 10 12 cm ze stali A-I umieszczonymi na obwodzie otworów. Jeśli otwory osłabiają konstrukcję elementu części ramowej to liczbę prętów zbrojenia należy ustalić ba podstawie obliczenia. Podlewki maszyny lub płyt oporowych oraz wszystkie betony uzupełniające, o grubości ponad 5 cm należy zazbroić prętami 8 10 mm w rozstawie 20 x 20 cm, wypuszczonymi z betonu konstrukcyjnego. Wymagania konstrukcyjne stalowych fundamentów ramowych obejmują zagadnienia sztywności elementów, kształtowania przekrojów prętów, węzłów, płyt podporowych, rozwiązania połączeń, tolerancje wykonania i montażu konstrukcji. Stosuje się gatunki stali i zalecenia podane w normie PN-76B-03200, można się także kierować wskazówkami literatury technicznej, czy zagranicznymi przepisami projektowania takich konstrukcji. [patrz też: zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków, kuchnie rzeszów, tona piasku cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kuchnie rzeszów tona piasku cena zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków