Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

ZASADY OBLICZANIA STROPÓW

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Norma PN-80B-03040 określa zakres obliczeń stropu w odniesieniu do stanu granicznego drgań (użytkowania) oraz podaje zasady wyznaczania obliczeniowych obciążeń dynamicznych, które należy uwzględniać przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności Wytrzymałość konstrukcji stropu, w zależności od materiału, z którego został on wykonany, należy obliczać zgodnie z wymaganiami normy żelbetowej, stalowej lub drewnianej. W celu opracowania projektu stropu obciążonego maszynami, należy zebrać niezbędne dane, dotyczące ich lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia budynku, a w szczególności: – plan stropu z wymiarami poszczególnych elementów konstrukcyjnych i charakterystyk materiałowych, – ciężary i schematy rozmieszczenia na stropie maszyn, urządzeń i obciążeń użytkowych – charakterystykę techniczną maszyn obejmującą: ciężary poszczególnych części agregatu , liczbę obrotów maszyny nm, wielkości obciążeń dynamicznych, kierunki działania i punk- ty ich przyłożenia, wymiary podpór maszyny, klasyfikację maszyn i urządzeń ustawionych na stropie, ze względu na wrażliwość na drgania. Obliczenia stropów należy przeprowadzać w następującej kolejności: – ustalenie obciążeń dynamicznych charakterystycznych i obliczeniowych, – określenie dopuszczalnych amplitud drgań wymuszonych zgodnie z wymaganiami normy, – obliczenia dynamiczne: częstości drgań własnych i amplitud drgań wymuszonych stropu, – obliczenie nośności elementów stropu z uwzględnieniem ob- ciążeń dynamicznych. Dopuszczalne amplitudy drgań wymuszonych stropu należy zasadniczo określać uwzględniając warunki użytkowania lub rodzaj maszyny. Amplitudy te mogą być zmniejszone ze względu na szkodliwy wpływ na pracujących w pobliżu ludzi, instrumenty i urządzenia lub obiekty budowlane znajdujące się w otoczeniu maszyny. Powyższe ograniczenia, do czasu ustalenia normy do- tyczącej szkodliwości wpływów drgań i wstrząsów, zostały podane w załączniku Z-2 normy 1. Norma PN-80B-03040 wprowadziła możliwość ograniczenia zakresu obliczeń dynamicznych i wytrzymałościowych. Oblicza- nie częstości drgań własnych stropu nie jest konieczne, jeśli jest on obciążony maszynami I, II lub III kategorii dynamiczności o częstościach drgań wzbudzających nm 3,5 Hz. Można r6wnież pominąć obliczenia amplitud drgań wymuszonych stropu: dla maszyn I i II kategorii dynamiczności, jeśli na stropie nie będzie stale przebywających pracowników lub zainstalowanych urządzeń do III klasy wrażliwości, dla maszyn I i II kategorii ustawionych na wibroizolacji o określonej przepuszczalności T 0,07 oraz dla stropów obciążonych sporadycznymi impulsami i uderzeniami (przypadkowy upadek ciężaru, zwarcia w silniku elektrycznym). [przypisy: zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków, kuchnie rzeszów, tona piasku cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kuchnie rzeszów tona piasku cena zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków