Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTOW POD MŁOTY NA WIBROIZOLACJI

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zakres obliczeń projektowych fundamentu pod młot na wibroizolacji obejmuje: 1) ustalenie dopuszczalnych amplitud drgań bloku fundamentowego na wibroizolacji orz skrzyni osłaniającej, z uwzględnieniem wpływu drgań podłoża na otoczenie, 2) ustalenie potrzebnej sztywności wibroizolacji dla uzyskania wymaganej częstości drgań własnych bloku fundamentowego, 3) określenie potrzebnej masy bloku fundamentowego, 4) dobór wibroizolatorów, 5) sprawdzenie częstości drgań własnych, amplitud drgań wymuszonych i współczynnika tłumienia wibroizolacji, 6) ustalenie wymiarów skrzyni osłaniającej blok fundamentowy, 7) sprawdzenie amplitud drgań skrzyni osłaniającej oraz obliczenie jej zbrojenia, 8) ustalenie zbrojenia bloku fundamentowego Wibroizolacja powinna być tak zaprojektowana, aby częstość drgań własnych pionowych układu składającego się z fundamentu i maszyny zawierała się w granicach 4 -6 Hz. W przypadku słabego podłoża gruntowego (nawodnione piaski drobne) częstość drgań własnych powinna być ograniczona do 3-4 Hz, a w przypadku otoczenia wrażliwego na drgania nawet do 23Hz. Wskazówki dotyczące wykonania oraz eksploatacji fundamentu pod młot ustawionego na wibroizolacji po wykonaniu skrzyni osłaniającej należy przygotować podłoże dla ustawienia wibroizolatorów. W tym celu należy ułożyć na żebrach dna skrzyni, stalowe płytki podporowe – w miejscach oparcia wibroizolatorów gumowych. Górne powierzchnie żeber żelbetowych należy poza tym dokładnie wyrównać zaprawą cementową, wypaloną według poziomo osadzonych podłużnych kątowników lub płaskowników stalowych. Wibroizolatory sprężynowe należy ścisnąć pod prasą do ugięcia przekraczającego ich ugięcie od całkowitego obciążenia statycznego i ściągnąć śrubami. W takim położeniu ustawia się je na żebrach podporowych, w miejscach dla nich przeznaczonych. Na osadzonych uprzednio płytach podporowych ustawia się dolne stalowe części amortyzatorów gumowych. Zamiast gumy układa się kloc ki drewniane o grubości 8 cm, po 2 kloc ki na każdy amortyzator gumowy. Na amortyzatorach sprężynowych na- leży ułożyć stalowe ceowniki (np. 300) korytkiem do góry, aby przylegały do górnej pokrywy każdego amortyzatora sprężynowego. Przez regulację śrubami wibroizolatorów gumowych należy d oprowadzić do styku drewnianych klocków zastępczych z ceownikami. Następną czynnością jest deskowanie, zbrojenie i betonowanie bloku fundamentowego. Deskowanie musi być zaprojektowane z łatwo rozbieralnych blatów, w celu umożliwienia demontażu i wyjęcia poszczególnych elementów. Montaż zbrojenia musi być tak zaplanowany; aby umożliwił betonowanie bloku bez przerw roboczych. [więcej w: olx sieradz, oculus allegro, allegro częstochowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro częstochowa oculus allegro olx sieradz