Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

W celu umozliwienia dokonania porównania

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W celu umożliwienia dokonania porównania metod obliczeniowych i wyników obliczeń projektowych, przyjęto taki sam młot matrycowy, dla którego zaprojektowano blok fundamentowy posadowiony bezpośrednio na gruncie. Z uwagi na występowanie wód gruntowych w poziomie – 3,70 m (poniżej posadzki kuźni) , przyjęto rozwiązanie wibroizolacji w układzie zawieszonym, który umożliwia uzyskanie płytszego posadowienia skrzyni osłonowej Dopuszczalną amplitudę drgań bloku fundamentowego i skrzyni osłonowej przyjęto: – dla bloku przy kuciu matrycowym o minimalnych wymaganiach ad = 4 mm, – dla skrzyni osłonowej ad = 0,2 mm. ze względu na otoczenie wrażliwe na drgania, należy możliwie zmniejszyć częstości drgań własnych pionowych bloku fundamentowego. Przyjmując i=1. i nm = 110 uderz/min można wyznaczyć częstość drgań własr:zych pionowych nz = 60 + 0,5 = bO 1 + 0,5 = 2,75 Hz < 3 Hz Ze względu na możliwość osłabienia przekroju wieszaka przez korozję, przyjęto z pewnym nadmiarem pręty wieszaków o średnicy 4 mm. W dolnej części bloku fundamentowego ma być zabetonowany ruszt stalowy z kształtowników walcowanych na gorąco, służący do umocowani dolnych końcówek wieszaków nośnych. Dzięki przyjęciu właściwego układu oraz wibroizolacji zapewniającej niską częstość drgań własnych, uzyskano bardzo małą amplitudę drgań skrzyni, a więc zakłocenia dynamiczna przekazujące się na otoczenie są znikome. Skrzynia osłaniająca powinna być pokryta od góry pomostem roboczym – jak w przypadku wibroizolacji w układzie podpartym Zbrojenie bloku fudamentowego przeprowadza slę podobnie jak w przykładzie poprzednim. [patrz też: ezebra allegro, loom bands allegro, bomar kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce ezebra allegro loom bands allegro