Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Stan graniczny nośności konstrukcji stropu należy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Stan graniczny nośności konstrukcji stropu należy obliczać uwzględniając większe z następujących obciążeń obliczeniowych: – dynamiczne wywołane pracą maszyny oraz zmienne mogące wy- stępować równocześnie – zmienne (montażowe) występujące jedynie przy nie pracującej maszynie. Przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności stropu, można nie uwzględniać obliczeniowych obciążeń dynamicznych: od maszyn I kategorii dynamiczności, oraz II kategorii dynamiczności ustawionych na wibroizolacji, – od maszyn II kategorii dynamiczności o małej lub dużej prędkości ruchu, – od wszystkich maszyn, jeśli amplituda pionowych drgań elementów stropu, bez uwzględniania przemieszczeń podpór nie przekracza a = 0,05 mm. Obliczenia dynamiczne stropów Obliczenia częstości drgań własnych Częstości drgań własnych stropu wyznacza się przyjmując odpowiednie schematy dynamiczne poszczególnych jego óelement6w;. Drgającą masę konstrukcji określa się od obciążenia stałego (ciężar własny stropu, maszyn, instalacji) oraz tej części obciążenia zmiennego, która stale znajduje się na stropie. w czasie pracy maszyny (np. ciężar surowców}, Do określenia masy drgającej nie wlicza się ciężarów ustawionych na wibroizolacji. Momenty bezwładności stropów o układzie belkowym należy przyjmować: – dla belek, przy swobodnie opartej na nich nieonolitycznej płycie – jako moment bezwładności przekroju belki; – dla belek, przy opartej na nich monolitycznej płycie – jako sumę momentów bezwładności belki i płyty, przy czym szerokość przekroju poprzecznego płyty przyjmuje się równą odległości osi przyległych przęseł, lecz nie większą niż połowa rozpiętości belki; – dla belek monolitycznego stropu ,żebrowego – jako moment bezwładności przekroju teowego złożonego z żebra i płyty o szerokości jw. W przypadku stropu złożonego z belek stalowych obetonowanych u góry lub u dołu, płytą żelbetową, strop należy traktować jako monolityczny, o konstrukcji złożonej; – dla stropów płytowych, o płycie pracującej w jednym kie- runku – jako moment bezwładności przekroju poprzecznego płyty o szerokości równej jej rozpiętości. W przypadku występowania cokołu , na którym ma być ustawiona maszyna, monolitycznie związanego z konstrukcją stropu, sztywność elementu określa się jak dla belki c zmiennym przekroju. [więcej w: ezebra allegro, loom bands allegro, bomar kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce ezebra allegro loom bands allegro