Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

pola irygowane

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Na łąkach wskutek doprowadzenia niezbędnych składników nawozowych oraz przy parokrotnym koszeniu siano z łąk nawodnianych ściekami zawiera kilkakrotnie więcej białka surowego (15-201>/0, a niekiedy i więcej) niż siano z łąk nie nawodnianych, zazwyczaj zbyt późno koszonych. Suszenie soczystych traw z pól irygowanych nastręcza wiele trudności. We Wrocławiu nieznacznie podsuszoną trawę po skoszeniu zawozi się do suszarni cieplikowych, w, których produkuje się wysokowartościową paszę, tzw. susz siano – mączka zawiera ok. 20% białka surowego, jest wolne od zarazków i jaj pasożytów, może być przez dłuższy czas przechowywane i przesyłane na duże odległości. W glebie nawodnianej ściekami następuje nagromadzenie składników pokarmowych: potasu i fosforu, a w przypadku systematycznych nawodnień również próchnicy i azotu. Z biegiem lat gleba nawodniana ściekami zwiększa swą urodzajność, co występuje szczególnie jaskrawo na jałowych glebach piaszczystych. [przypisy: bomar kielce, tona piasku cena, olx jawor ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce olx jawor tona piasku cena