Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Rozdeskowanie bloku

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Po 10 dniach od zakończenia betonowania można przystąpić do rozdeskowania bloku, a następnie do zamiany zastępczych klocków drewnianych na elementy gumowe. Przez regulację śrub wibroizolatorów gumowych należy doprowadzić ich elementy gumowe do styku z dolną powierzchnią bloku fundamentowego. Po ułożeniu warstw podkładki sprężystej podkowadłowej ustawia się maszynę młotową w wycięciu górnej części bloku fundamentowego i odpowiednio się ją zakotwia. Szczelinę między płaszczyznami bocznymi kowadła a wycięciem w bloku należy bardzo starannie uszczelnić, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia i zawilgocenia podkładki. Po ustawieniu młota na fundamencie należy ostatecznie wyregulować statyczne ugięcie sprężyn do wartości obliczeniowych. Przeprowadza się to za pomocą śrub wibroizolatorów gumowych, po uprzednim usunięciu nakrętek śrub ściągających skrzynki wibroizolatorów sprężynowych. Dla uszczelnienia i utwardzenia powierzchni betonowych należy wewnętrzne powierzchnie skrzyni i powierzchnie bloku fundamentowego zaflautować, np. fluorokrzemianem cynku lub innymi środkami. Na ścianach skrzyni osłaniającej opiera się stalowy pomost roboczy, oddzielony od boku fundamentowego i samej maszyny. Pomost składa się z belek stalowych i blachy, najczęściej żeberkowej. W miejscach oparcia belek stalowych na ścianach skrzyni należy stosować przekładki tłumiące- dla wyeliminowania brzęczenia i hałasów przy uderzeniach młota. Przed próbnym uruchomieniem młota należy sprawdzić, czy szczeliny między blokiem fundamentowym a ścianami skrzyni są wolne od resztek deskowania i innych przedmiotów, które mogą zahamować swobodę ruchów bloku fundamentowego. W czasie eksploatacji młota należy prowadzić stałą obserwację i kontrolę stanu konstrukcji i wibroizolatorów wraz z odpowiednią konserwacją całego urządzenia. Wibroizolatary sprężynowe i gumowe należy kontrolować, a wszelkie powstałe uszkodzenia natychmiast usuwać. Staranna kontrola powinna objąć również instalację odwadniającą skrzyni, ponieważ gromadzenie się wody w skrzyni grozi szybką korozją wibroizolatorów i uszkodzeniem urządzenia.
PRZYKŁAD OBLICZENIA FUNDAMENTU POD MŁOT NA WIBROIZOLACJI W UKŁADZIE ZAWIESZONYM Ze względu na sąsiedztwo wydziału obróbki precyzyjnej i konieczność zainstalowania wrażliwych na drgania obrabiarek i urządzeń pomocniczych, zachodzi potrzeba takiego posadowienia fundamentu pod młot, aby uzyskać jak najmniejsze oddziaływania dynamiczne przekazujące się na podłoże gruntowe i dalej na otoczepie. Należy więc zaprojektować fundament pod młot na wibroizolacji. [więcej w: zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków, kuchnie rzeszów, tona piasku cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kuchnie rzeszów tona piasku cena zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków