Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Obciążenia charakterystyczne od ciężaru maszyny i urządzeń technologicznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Obciążenia charakterystyczne od ciężaru maszyny i urządzeń technologicznych z nią związanych, a także od oddziaływań przekazywanych na fundament podczas prób i od termicznych odkształceń korpusu maszyny należy przyjmować według danych dostawcy maszyny. Obciążenia zmienne charakterystyczne w poziomie obsługi maszyny dla fundamentów pod turbogeneratory przyjmuje się nie mnie j niż 20 kN/m2. Obciążenia dynamiczne (siły wzbudzające) charakterystyczne od maszyny lub zespołu maszyn powinny być przyjmowane według danych producenta maszyny. Siły wzbudzające od wirujących części maszyny przykłada się jako siły skupione w miejscach oparcia łożysk wirników, przy czym mogą być one skierowane: – pionowo w górę lub w dół, – poziomo prostopadle do osi obrotów części wirujących, – poziomo wzdłuż osi obrotów maszyny. Obliczanie konstrukcji ramowych powinno obejmować sprawdzenie stanu granicznego użytkowania (drgań) oraz stanu nośności , a także uwzględniać ewentualnie stan rozwarcia odkształceń – dla fundamentów żelbetowych pod turbogeneratory dużej mocy, Obliczeniowe wartości sił i momentów potrzebne do sprawdzania stanu granicznego nośności uzyskuje się przez pomnożenie charakterystycznych wartości sił i momentów w poszczególnych przekrojach elementów konstrukcji przez współczynniki obciążenia, konsekwencji zniszczenia i zmęczenia materia- łów. Obliczeniowe wartości sił od momentu zwarcia w maszynach elektrycznych przykłada się jako siły skupione w miejscach podparcia, łożysk i traktuje się jako działające w górę i w dół. [patrz też: olx sieradz, oculus allegro, allegro częstochowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro częstochowa oculus allegro olx sieradz