Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

FUNDAMENTY RAMOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Fundamenty ramowe pod maszyny i urządzenia drgające składają się najczęściej z kilku ram poprzecznych połączonych w węzłach górnych belkami podłużnymi i płytami. Tworząc w ten sposób ustroje przestrzenne. Słupy ram są utwierdzone w masywnej płycie dolnej posadowionej bezpośrednio na gruncie lub na palach. Fundamenty ramowe są stosowane na ogół pod szybko- bieżne maszyny obrotowe, np. turbogeneratory, turbosprężarki, turbodmuchawy. Fundamenty ramowe są projektowane przede wszystkim jako konstrukcje żelbetowe (beton klasy B250 lub B300, stal A-I, A-II lUQ A-III), monolityczne, rzadziej prefabrykowane. Spotyka się także stalowe fundamenty ramowe lub mieszane rozwiązania części górnej fundamentu. Wymiary i kształt górnej części fundamentu ramowego muszą być dostosowane do maszyny lub ze spożu maszyn oraz instalacji i urządzeń pomocniczych, natomiast dolną część fundametu należy projektować z uwględnieniem warunków geotechnicznych, przy czym wypadkowa wszystkich obciążeń zewnętrznych i ciężarów konstrukcji ramowej powinna przechodzić przez środek cięż- kości podstawy płyty dolnej. W celu opracowania projektu fundamentu ramowego, np. pod turbogenerator, należy zebrać uprzednio wszystkie niezbędne dane dotyczące lokalizacji projektowanej konstrukcji, warunków technologicznych, danych gruntowych oraz charakterystyki same j maszyny. Charakterystyka techniczna maszyny po- winna obejmować następujące dane: – schemat rozmieszczenia obciążeń statycznych i ich wartości liczbowe, – ciężary części wirujących maszyny i rozmieszczenie podpór i punktów przekazywania obciążeń dynamicznych, – liczbę obrotów maszyny (np. turbiny i generatora) oraz moc zespołu – moment zwarcia (dla maszyn elektrycznych), – siłę ciągu próżni w kondensatorze, – rysunki rozmieszczenia przewodów, rurociągów, kanałów itp., – rozmieszczenie śrub i elementów kotwiących oraz ich wymiary, – dane o rozmieszczeniu gorących rurociągów, korpusów maszyn itp. oraz temperaturę na zewnętrznej powierzchni izolacji, – dodatkowe obciążenie fundamentu instalacjami, zbiornikami oliwy itp. – obciążenie zmienne montażowe , – specjalne wymagania technologiczne. [patrz też: olx sieradz, oculus allegro, allegro częstochowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro częstochowa oculus allegro olx sieradz