Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Stropy pod maszyny

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Duże znaczenie dla prawidłowej eksploatacji budynku ma prawidłowe rozmieszczenie maszyn, szczególnie w przypadku sztywnego oparcia na stropie. Maszyny nie udarowe o pionowym, postępowo-zwrotnym ruchu mas należy umieszczać w pobliżu podpór elementów nośnych stropu , natomiast o ruchu postępowo-zwrotnym poziomym, w pobliżu środka rozpiętości belek. Maszyny o działaniu udarowym zaleca się ustawiać na elementach stropu o największej masie. Urządzenia wywołujące powstawanie impulsów skierowanych pionowo należy umieszczać w pobliżu podpór belek, wywołujące zaś impulsy w postaci momentów, działających w płaszczyźnie zginania elementu. nośnego, w pobliżu środka jego rozpiętości. Konstrukcja stropu obciążonego maszynami powinna zapewniać dobre właściwości pochłaniania energii drgań i mieć dużą masę tego blędu zasadniczym materiałem konstrukcyjnym jest żelbet. Dość często stosowane są stropy o konstrukcji złożonej z płyty żelbetowej oraz stalowych belek. Stropy pod maszyny powinny być wykonane w konstrukcji monolitycznej o odpowiedniej masie i sztywności. Najbardziej zalecane są monolityczne stropy żelbetowe, przy czym płyty prefabrykowane o betonowanych na mokro złączach można traktować również jako monolityczne. Obciążenia dynamiczne (charakterystyczne) stropów obciążonych maszynami, stanowią siły okresowo zmienne, powstałe w wy- m ku ruchu obracania się części tych maszyn. Wartości sił powinny być podane przez wytwórcę maszyn.. Obciążenia te jako siły skupione należy przyłożyć w miejscach oparcia-maszyny, rozpatrując różne, możliwe schematy ich działania. Obciążenia dynamiczne obliczeniowe, określa się jako iloczyn obciążeń charakterystycznych przez odpowiednie współczynniki zwiększające. [przypisy: ezebra allegro, loom bands allegro, bomar kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce ezebra allegro loom bands allegro