Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Do rozprowadzenia scieków po polach sluzy system doprowadzalników

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Do rozprowadzenia ścieków po polach służy system doprowadzalników. W szczególności nie zachodzi konieczność utrzymywania i wykaszania skarp bujnie porastających chwastami oraz konieczność oczyszczania koryt ziemnych z namułu. Ścieki z odprowadzalników są doprowadzane do kwater zalewowych za pomocą korytek betonowych lub drewnianych, równocześnie w kilku punktach, zaś zalewu kwatery wynosi zazwyczaj 1-2 dn, po czym pG upływie 1t2 dn ścieki wsiąkają całkowicie w glebę; następuje przerwa 2- do 6- tygodniowa i kwatera jest zalewana ponownie. Ze względu na wsiąkanie ścieków w glebę z chwilą rozpoczęcia zalewu teoretyczna wysokość dawki polewowej (200-400 mm) daje w rzeczywistości o ok. 50% niższą warstwę zalewu, zależnie od jego intensywności i rodzaju gleby. W systemie grzbietowo-zalewowym, stosowanym m. in. na wrocławskich polach irygowanych, ścieki przepływają grzbietem sztucznie utworzonym, dług. 100-400 m, ze spadkiem co najmniej 1%0, przy czym w odległości CD 50 m wybudowane są spiętrzające zastawki. Spadek połaci wynosi 2-5%0, a niekiedy i więcej. Szerokość połaci wynosi 30-60 m. Grobelki o 0,5 m wysokości oddzielają poszczególne połacie. [hasła pokrewne: syndrom chorego budynku, projekt nawadniania ogrodu, zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: projekt nawadniania ogrodu syndrom chorego budynku zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków