Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Amplitudy drgań wymuszonych przy normalnej eksploatacji

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Dla fundamentów żelbetowych pod duże turbozespoły energetyczne o mocy powyżej 100 MW, obliczone amplitudy drgań wymuszonych przy normalnej eksploatacji powinny być mniejsze o okolo 10% od wartości ad = 20 łm, dla częstości wzbudzającej om = 3000 obrmin. Dla rezonansów przejściowych obliczone amplitudy drgań powinny być mniejsze od wartości ad = 30Lm. Powyższe wartości ad; odnoszą się do miejsc oparcia lożysk maszyny na konstrukcji fundamentu. Drgania poprzecznych ram wolno stojących W obliczeniach dynamicznych raportalowych od dawna stosowane były różne metody określające w sposób przybliżony częstości drgań własnych oraz amplitudy drgań wymuszonych. Wszystkie one polegały na redukcji wymiarów osiowych ratcy, którą traktowały jak ustrój o jednym stopniu swobody dynamicznej. W praktyce inżynierskiej najszerzej stosowane były metody ob- liczeniowe podane przez Makariczewa, Rauscha i Kisiela. Różnice między tym metodami polegają głównie na Odmiennym przyjmowaniu ciężaru mas drgających. Ciężar drgający określony jest w następujący sposób. Jako siłę skupioną P, działającą w środku rozpiętości ryla, przyjmuje się obciążenie ciężarem maszyny Qm przy padającym na daną ramę. W narożach działają siły skupione Q pochodzące od ciężaru własnego podłużnic i maszyn na nich opartych oraz od ciężaru wysokości słupa. Równomierne ob- ciążenie rygla stanowi jego ciężar własny. [więcej w: ezebra allegro, loom bands allegro, bomar kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce ezebra allegro loom bands allegro