Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Agregat ZK-O

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Agregat ZK-O,2 posiada stojący kocioł parowy, wodno-rurkowy, niskiego ciśnienia, który jest ustawiony na murowanym palenisku. Ciśnienie robocze pary wynosi 0,25 at, powierzchnia ogrzewalna = 1,4 m-, zdolność wytwarzania pary 28,8 do 42 kg/godz. Właściwy kocioł składa się z zewnętrznej komory ogniowej, poprzecznie ułożonych rur płomieniowych i zewnętrznej osłony. W dolnej części kotła osłona jest połączona z komorą ogniową śrubami, a w górnej za pomocą stożkowego pierścienia uszczelnionego sznurem azbestowym. Kocioł parowy posiada zbiornik wody , hydrauliczny zawór bezpieczeństwa , kurki kontrolne do sprawdzania poziomu wody i zawór parowy. Zbiornik wody jest połączony z kotłem parowym dwoma przewodami i posiada pojemność = 18 1. Zasilanie kotła wodą odbywa się na zasadzie naczyń połączonych. Aby napełnić wodą kocioł parowy w czasie, gdy jest w nim podwyższone ciśnienie pary, należy działać w następujący sposób : zbiornik napełnia się wodą przy zamkniętych kurkach ; następnie zamyka się kurek powietrzny i wodny zbiornika, a otwiera się krany . Połączony w ten sposób zbiornik będzie miał takie ciśnienie pary jak kocioł, a ponieważ woda w nim znajduje się na wyższym poziomie niż w kotle – będzie ona ściekała do kotła. Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa służy jako zabezpieczenie przeciw powstawaniu w kotle nadmiernego ciśnienia (powyżej 0,25 at), które mogłoby spowodować rozsadzenie ścianek kotła parowego -i poparzenie znajdujących się w pobliżu ludzi. [podobne: igłofiltry cena, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, syndrom chorego budynku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: igłofiltry cena syndrom chorego budynku wniosek o stwierdzenie zasiedzenia