Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW RAMOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ponieważ układy nośne fundamentów ramowych są na ogół złożonymi konstrukcjami przestrzennymi, zatem ich prawidłowe i ścisłe obliczenia, zwłaszcza dynamiczne, byłyby zadaniem trudnym i pracochłonnym. Obliczanie konstrukcji ramowych na działanie charakterystycznych obciążeń dynamicznych jest wymagane do sprawdzenia stanu użytkowania (drgań) i powinno być w zasadzie prowadzone przy zastosowaniu ETO. Do wykonania obliczeń dynamicznych metodami EO należy stosować możliwie dokładne schematy obliczeniowe ran, uwzględniające np. istnienie nieodkształcalnych odcinków prętów układu w węzłach ram krępych (np. program DYSTAJ). Obliczenia dynamiczne powinny obejmować wyznaczanie poszczególnych częstości i ewentualnych form drgań własnych układu ramowego, wyznaczenie wartości amplitud drgań wymuszonych i porównanie ich z amplitudami dopuszczalnymi, obliczenie sił wewnętrznych w poszczególnych prętach ram od obciążeń dynamicznych. W tych obliczeniach należy uwzględnić wpływ zmian częstości drgań wzbudzających (obrotów maszyny) podczas rozruchu lub wybiegu maszyn, co powinno umożliwić znalezienie zwiększonych wartości amplitud drgań sił i momentów przy stanach rezonansowych. Nowa wersja normy PNB-03040 wprowadziła możliwość uproszczenia obliczeń dynamicznych dla niektórych żelbetowych fundamentów ramowych pod zespoły maszyn obrotowych. Dla fundamentów ramowych palii maszyny o częstościach obrotów nm=1500 obr/min i mocy W 20 MW wykonywanie obliczeń dynamicznych może nie być wymagane pod warunkiem spełnienia podanych uprzednio zaleceń konstrukcyjnych. Dla fundamentów ramowych pod ma- szyny o mocy W 50 MW i przy spełnieniu wszystkich zaleceń konstrukcyjnych, nie jest konieczne obliczanie fundamentu r wpływ zmian temperatury, pod warunkiem zastosowania zbrojenia konstrukcyjnego. Przez wiele lat fundamenty ramowe były obliczane różnymi metodami, bez użycia maszyn frowych, a długoletnia i bezawaryjna eksploatacja tych konstrukcji potwierdziła praktyczną przydatność takich sposobów obliczeń prostych ram fundamentowych. W celu przedstawienia zasad prowadzenia obliczeń dynamicznych ram portalowych pokazano dalej dwie znane metody wyznaczania częstości drgań własnych i amplitud drgań wymuszonych oraz uzupełniono je szczegółowym przykładem liczbo- wym. Podstawową częścią obliczeń chemicznych fundamentów ramowych jest określenie wartości amplitud drgań wymuszonych fundamentu, wywołanych działaniem charakterystycznych obciążeń dynamicznych. Obliczone amplitudy przemieszczeń od obciążeń charakterystycznych powinny być mniejsze od wartości dopuszczalnych podanych w założeniach przez dostawcę maszyny, a przy braku takich wymagań – mniejsze od wartości ustalonych. [przypisy: ezebra allegro, loom bands allegro, bomar kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce ezebra allegro loom bands allegro