Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Rozwiązanie dolnej części fundamentu jest zależne od warunków gruntowych, wymaganej sztywności konstrukcji itp. Może to być masywna żelbetowa płyta posadowiona na gruncie lub na palach skrzynia żelbetowa pusta lub wypełniona. Najmniejsza grubość płyty dolnej wynosi 60 cm, przy czym nie powinna być ona mniejsza niż wysokość przekroju poprzecznego słupów ram lub nie mniejsza niż grubość ścian nośnych fundamentu w przypadku zastosowania ścian w miejscu ramy poprzecznej. Poza tym grubość płyty dolnej nie powinna być mniejsza niż: 1 długości, przy posadowieniu płyty na podłożu gruntowym o średnim module podatności Eśr = 2500 Ncm2, długości, przy Eśr = 1500 – 2500 Ncm2 (Eśr według PN-74B-03020). W zależności od wymiarów i obciążenia, zbrojenie płyt dolnych ustala się na podstawie obliczenia stanu nośności albo wg normy PN-76B-03264 . Elementy zginane, bezpośrednio przejmujące obciążenia dynamiczne powinny być uzbrojone co najmniej zbrojeniem obliczonym na moment M = 1,2, o ile zbrojenie to stanowi więcej niż 20% gdzie: Mtp – moment rysujący obliczony zgodnie z PN-76 B-03264. Oprócz zasadniczego zbrojenia na górnej i dolnej powierzchni płyty stosuje się także przeciwskurczone zbrojenie powierzchni bocznych z prętów o średnicy 12 + 16 mm – 30 + 40 cm, a także siatkę przestrzenną z prętów 16- 20 co około 60 – 80 cm w każdym z trzech prostopadłych kierunków. Wymiary przekrojów poprzecznych elementów ram żelbetowych nie powinny być mniejsze niż podano niżej: a) w przypadku fundamentów pod zespoły: – slupy50 x 50 cm, – części wspornikowe i elementy nie obciążone bezpośrednio siłami dynamicznymi – - ścianki żelbet.owe (przegrody) 10 – 15 cm. b) inne maszyny o dużej liczbie obrotów i mocy mniejszej niż 1,5 MW, – słupy 30 x 30 cm, – inne elementy nie obciążone bezpośrednio siłami dynamicznymi. Zbrojenie spodu i wierzchu belek poprzecznych i podłużnych a także zbrojenie główne słupów ustala się na podstawie obliczenia stanu nośności. Zbrojenie zewnętrznych bocznych powierzchni be- lęk podłużnych i skrajnych poprzecznych powinno być sprawdzane na przypadek nierównomiernego rozgrzania, na skręcanie i na działanie poziomych sił dynamicznych. Wymiarowanie belek powinno uwzględniać wpływ osiowego ściskania rygli. Zbrojenie bocznych powierzchni zewnętrznych nie powinno przekraczać liczby prętów co 15 cm. Zbrojenie bocznych powierzchni wewnętrznych powinno stanowić połowę zbrojenia zewnętrznego, jeśli obliczenia wytrzymałościowe nie wymagają większej ilości prętów. [przypisy: zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków, kuchnie rzeszów, tona piasku cena]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kuchnie rzeszów tona piasku cena zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków