Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Scieki z przemyslu hutniczego

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Ścieki z przemysłu hutniczego nie mogą być odprowadzane bez oczyszczania do odbiornika. Zależnie od jego wielkości odpływ z odlewni, walcowni itp. może być mniej lub więcej niebezpieczny, a to wskutek naruszania równowagi tlenowej (związki siarki) oraz toksycznego działania zawartych w tych ściekach związków cyjanowych oraz fenolu. Cyjanki dość szybko ulegają rozkładowi, szczególnie w lecie. Ścieki z chemicznej obróbki metali. Ścieki z wytrawiania metali w celu oczyszczenia ich powierzchni z rdzy i zgorzeliny zawierają sole metali wytrawianych. Ilość ścieków jest znaczna, spowodowana dużym zużyciem wody do płukania: 30-50 m na 1000 m2 powierzchni wytrawianej. Ujemną cechą tych ścieków jest nierównomierny odpływ; od 1-2 razy na dobę do 1 razu na tydzień. Wpływ na odbiornik jest wysoce ujemny ze względu na dużą koncentrację soli metali i trujących cyjanków obniżenie odczynu (pH), ubytek tlenu. Kłaczkowaty wodorotlenek żelazowy działa szkodliwie na ryby oraz na niższe organizmy wodne. Oczyszczanie tych ścieków nie jest skomplikowane i opiera się na metodzie chemicznej i sedymentacji. Sole metali mogą być odzyskane. [patrz też: meble dla dzieci, allegro wikipedia, projekt nawadniania ogrodu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro wikipedia projekt nawadniania ogrodu meble dla dzieci