Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Sprawdzanie stanu granicznego nośności konstrukcji

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy sprawdzaniu stanu granicznego nośności konstrukcji należy uwzględniać rzeczywistą możliwość równoczesnego występowania poszczególnych obciążeń w najniekorzystniejszych kombinacjach. Wykluczyć należy możliwość równoczesnego występowania następujących obciążeń zasadniczych i dodatkowych: 1) obciążenia dynamiczne pionowe, poziome w kierunku poprzecznym, poziome w kierunku podłużnym, siły od momentu zatarcia; 2) obciążenia przy próbach (np. próba wodna kondensatora). Obciążenie od równomiernego i nierównomiernego rozgrzania konstrukcji ramowej fundamentu należy przyjmować na podstawie przewidywanego rozkładu temperatur w obrębie fundamentu i otoczenia oraz w odniesieniu do temperatury otoczenia w czasie wykonywania fundamentu. Nierównomierne nagrzanie elementów fundamentu należy pokreślić, przyjmując różnicę temperatur na powierzchniach elementu żelbetowego oraz rozmiary nagrzanych powierzchni powodujących wydłużenie włókien elementów. Przy braku możliwości ściślejszego określenia wpływu temperatury można przyjmować następujące charakterystyczne wartości temperatur, traktując je jako minimalne: a) równomierne nagrzanie całej części ramowej: – przy zastosowaniu izolacji rurociągów o 35 K, przy braku zabezpieczeń termicznych zapewniających nie prze- kroczenie temperatury 323 K na powierzchni fundamentu o 45 K, b) nierównomierne rozgrzanie elementów konstrukcji ramo- wej Wpływ skurczu betonu w części ramowej fundamentu uwzględnia się jako równomierne obciążenie temperatury i przy różni- cy w czasie pomiędzy wykopaniem płyty dolnej i zabetonowaniem górne j płyty fundamentu wynoszącej 1 t 3 i 6 miesięcy – przyjmuje się odpowiednio 5, 10 i 15 K. Wpływ skurczu betonu na- leży sumować z wpływem równomiernego rozgrzania. Przy obliczeniach konstrukcji na wpływ rozgrzania i skurczu betonu przyjmuje się współczynnik sprężystości betonu według p. 4.6 normy PN-76B-03264 dla 3 kategorii odporności na rysy. W obliczeniach dynamicznych konstrukcji żelbetowych przyj-muje się współczynnik sprężystości betonu podanej w normie PN-76B-032643J, a logarytmiczny dekrement tłumienia drgań B= 0,4. [hasła pokrewne: olx sieradz, oculus allegro, allegro częstochowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro częstochowa oculus allegro olx sieradz