Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘szafy na wymiar’

Wielokrotne nawodnianie sciekami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zawarty w ściekach drobny osad mineralny, w ilości 140-600 g/m zapełnia pory gleby, zmniejszając jej przepuszczalność i przewiewność. Wielokrotne nawodnianie ściekami wpływa przeto na zmianę gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Przy zastosowaniu wyższych dawek rocznych następuje zubożenie gleby w wapno, co powinno być wyrównane za pomocą kresowego wapnowania w ilości 2f} q CaO/ha co 4 lata. Gleba pól irygowanych wskutek zmniejszenia przewiewności i wystąpienia innych niekorzystnych objawów (m. in. zwiększenie kwasowości, zatłuszczenie) ulega zmęczeniu po upływie 5–10 lat użytkowania. Zmęczenie objawia się w obniżeniu plonów, zwiększonym zachwaszczeniu i występowaniu pustych miejsc. Radykalnym zabiegiem jest orka, następnie, po właściwym przygotowaniu roli, siew traw . Na polach wapnowanych okresowo oraz przy stosowaniu umiarkowanych dawek i płodozmianu zmęczenie gleby nie występuje. [więcej w: meblościanki, szafy przesuwne, szafy na wymiar ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szafy na wymiar’

Wielokrotne nawodnianie sciekami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ROZDRABNIANIE PASZ ZIARNISTYCH I PRASOWANYCH W nowoczesnych gospodarstwach rolnych Pasze treściwe, a w szczególności ziarniste i kuchy, stanowią niezastąpione składniki pokarmowe dla większości zwierząt domowych, a zrozumienie znaczenia tych pasz wzrasta coraz bardziej. W związku, z tym doświadczenia przodujących kołchozów i sowchozów oraz naukowe badania w dziedzinie żywienia zwierząt wyraźnie wskazują na konieczność odpowiedniego przygotowania karmy, a przede wszystkim na konieczności rozdrabniania jej. Skarmianie całych ziarn (zwłaszcza twardych gatunków) przez bydło powoduje zużycie znacznej ilości energii zwierząt na przeżuwanie, Liczne dane, uzyskane drogą wielokrotnych doświadczeń, wykazują, że zadawanie pasz ziarnistych w postaci rozdrobnionej znacznie ułatwia trawienie w porównaniu do skarmiania zboża nierozdrobnionego. Szczególnie przekonywające jest doświadczenie hodowców – stachanowców, którzy stosowali pasze treściwe wyłącznie w stanie rozdrobnionym przywiązując do tego sposobu karmienia wielką wagę. Odpowiedni dla danego rodzaju zwierząt stopień rozdrobnienia pasz treściwych posiada wielkie znaczenie praktyczne. Doświadczenia Puszkińskiego Laboratorium Zootechnicznego 1 co do żywienia trzody chlewnej zbożem mielonym grubo, średnio i drobno wykazały, że przy żywieniu drobnym przemiałem (wymiar cząstek 0,7 do 0,9 mm) przyrost wagi świń zwiększa się o 18 – 19ro, natomiast zużycie paszy na jednostkę przyrostu wagi zmniejsza się o 9 w porównaniu do żywienia zbożem grubo mielonym. Dla bydła stosuje się przemiał średni i gruby (wymiar cząstek od 1 do 3 mm). Rozdrobnione kuchy dla bydła, jeśli stosuje się je w stanie suchym, powinny mieć cząsteczki o średnicy 3-5 mm; jeżeli zaś kuch miesza się np. z zaparzoną sieczką, to powinien on być zmielony tak jak zboże. Świniom daje się kuch drobno mielony. [patrz też: szafa narożna, szafy na wymiar, szafy przesuwne ]

Comments Off

« Previous Entries