Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meblościanki’

Scieki doprowadzane sa rurociagiem do najwyzszego punktu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Ścieki doprowadzane są rurociągiem do najwyższego punktu -pól irygowanych, grawitacyjnie (np. w Strzelcach Opolskich), bądź też za pomocą pomp. Ścieki przepływają przez osadniki dla wstępnego (czas zatrzymania 15-30 min) lub dokładnego oczyszczania mechanicznego (zatrzymanie 1-2 lub więcej godz), a następnie rozprowadzane są na pola, Gleba pól irygowanych powinna być przepuszczalna i przewiewna, aby był zapewniony energiczny aerobowy rozkład związków organicznych. Najodpowiedniejszą glebą są lekkie piaski gliniaste, mady nadrzeczne oraz glinki z domieszką piasku. Dobre wyniki oczyszczania można uzyskać również na glebach . gliniastych, pod warunkiem zdrenowania pola i mniejszego obciążenia, jak np. w Kluczborku (na glinach) obciążenie wynosi 1100 mm rocznie. [podobne: meble technorattanowe, meblościanki, meble do pokoju młodzieżowego ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meblościanki’

Scieki doprowadzane sa rurociagiem do najwyzszego punktu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Ścieki zawierające detergenty, przy stosowaniu niskich dawek nawodniających, są dobrze oczyszczane w glebie pól nawodnianych. Natomiast sztuczne biologiczne oczyszczanie zmniejsza ilość detergentów w stopniu nieznacznym. Do ścieków zawierających związki mineralne należą ścieki z kopalni węgla kamiennego i brunatnego, z kopalni rud, salin i zakładów wstępnej przeróbki rud, przemysłu hutniczego, chemicznego i naftowego. Wody dołowe z kopalń odpompowywane w znacznych i zmiennych ilościach często zawierają różne sole. Wody z kopalni węgla brunatnego zawierają drobną zawiesinę, którą trudno usunąć w osadnikach. [hasła pokrewne: meblościanki, meble skandynawskie, meble do sypialni ]

Comments Off

« Previous Entries