Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meble technorattanowe’

Scieki doprowadzane sa rurociagiem do najwyzszego punktu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Ścieki doprowadzane są rurociągiem do najwyższego punktu -pól irygowanych, grawitacyjnie (np. w Strzelcach Opolskich), bądź też za pomocą pomp. Ścieki przepływają przez osadniki dla wstępnego (czas zatrzymania 15-30 min) lub dokładnego oczyszczania mechanicznego (zatrzymanie 1-2 lub więcej godz), a następnie rozprowadzane są na pola, Gleba pól irygowanych powinna być przepuszczalna i przewiewna, aby był zapewniony energiczny aerobowy rozkład związków organicznych. Najodpowiedniejszą glebą są lekkie piaski gliniaste, mady nadrzeczne oraz glinki z domieszką piasku. Dobre wyniki oczyszczania można uzyskać również na glebach . gliniastych, pod warunkiem zdrenowania pola i mniejszego obciążenia, jak np. w Kluczborku (na glinach) obciążenie wynosi 1100 mm rocznie. [podobne: meble technorattanowe, meblościanki, meble do pokoju młodzieżowego ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble technorattanowe’

Scieki doprowadzane sa rurociagiem do najwyzszego punktu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

W celu umożliwienia dokonania porównania metod obliczeniowych i wyników obliczeń projektowych, przyjęto taki sam młot matrycowy, dla którego zaprojektowano blok fundamentowy posadowiony bezpośrednio na gruncie. Z uwagi na występowanie wód gruntowych w poziomie – 3,70 m (poniżej posadzki kuźni) , przyjęto rozwiązanie wibroizolacji w układzie zawieszonym, który umożliwia uzyskanie płytszego posadowienia skrzyni osłonowej Dopuszczalną amplitudę drgań bloku fundamentowego i skrzyni osłonowej przyjęto: – dla bloku przy kuciu matrycowym o minimalnych wymaganiach ad = 4 mm, – dla skrzyni osłonowej ad = 0,2 mm. ze względu na otoczenie wrażliwe na drgania, należy możliwie zmniejszyć częstości drgań własnych pionowych bloku fundamentowego. Przyjmując i=1. i nm = 110 uderz/min można wyznaczyć częstość drgań własr:zych pionowych nz = 60 + 0,5 = bO 1 + 0,5 = 2,75 Hz < 3 Hz Ze względu na możliwość osłabienia przekroju wieszaka przez korozję, przyjęto z pewnym nadmiarem pręty wieszaków o średnicy 4 mm. W dolnej części bloku fundamentowego ma być zabetonowany ruszt stalowy z kształtowników walcowanych na gorąco, służący do umocowani dolnych końcówek wieszaków nośnych. Dzięki przyjęciu właściwego układu oraz wibroizolacji zapewniającej niską częstość drgań własnych, uzyskano bardzo małą amplitudę drgań skrzyni, a więc zakłocenia dynamiczna przekazujące się na otoczenie są znikome. Skrzynia osłaniająca powinna być pokryta od góry pomostem roboczym – jak w przypadku wibroizolacji w układzie podpartym Zbrojenie bloku fudamentowego przeprowadza slę podobnie jak w przykładzie poprzednim. [patrz też: meble pokojowe, meble technorattanowe, meble skandynawskie ]

Comments Off

« Previous Entries