Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meble skandynawskie’

Scieki zawierajace detergenty

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Ścieki zawierające detergenty, przy stosowaniu niskich dawek nawodniających, są dobrze oczyszczane w glebie pól nawodnianych. Natomiast sztuczne biologiczne oczyszczanie zmniejsza ilość detergentów w stopniu nieznacznym. Do ścieków zawierających związki mineralne należą ścieki z kopalni węgla kamiennego i brunatnego, z kopalni rud, salin i zakładów wstępnej przeróbki rud, przemysłu hutniczego, chemicznego i naftowego. Wody dołowe z kopalń odpompowywane w znacznych i zmiennych ilościach często zawierają różne sole. Wody z kopalni węgla brunatnego zawierają drobną zawiesinę, którą trudno usunąć w osadnikach. [hasła pokrewne: meblościanki, meble skandynawskie, meble do sypialni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble skandynawskie’

Scieki zawierajace detergenty

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Na łąkach wskutek doprowadzenia niezbędnych składników nawozowych oraz przy parokrotnym koszeniu siano z łąk nawodnianych ściekami zawiera kilkakrotnie więcej białka surowego (15-201>/0, a niekiedy i więcej) niż siano z łąk nie nawodnianych, zazwyczaj zbyt późno koszonych. Suszenie soczystych traw z pól irygowanych nastręcza wiele trudności. We Wrocławiu nieznacznie podsuszoną trawę po skoszeniu zawozi się do suszarni cieplikowych, w, których produkuje się wysokowartościową paszę, tzw. susz siano – mączka zawiera ok. 20% białka surowego, jest wolne od zarazków i jaj pasożytów, może być przez dłuższy czas przechowywane i przesyłane na duże odległości. W glebie nawodnianej ściekami następuje nagromadzenie składników pokarmowych: potasu i fosforu, a w przypadku systematycznych nawodnień również próchnicy i azotu. Z biegiem lat gleba nawodniana ściekami zwiększa swą urodzajność, co występuje szczególnie jaskrawo na jałowych glebach piaszczystych. [przypisy: meble skandynawskie, meble ogrodowe technorattan, meble indyjskie ]

Comments Off

« Previous Entries