Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meble pokojowe’

W celu umozliwienia dokonania porównania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W celu umożliwienia dokonania porównania metod obliczeniowych i wyników obliczeń projektowych, przyjęto taki sam młot matrycowy, dla którego zaprojektowano blok fundamentowy posadowiony bezpośrednio na gruncie. Z uwagi na występowanie wód gruntowych w poziomie – 3,70 m (poniżej posadzki kuźni) , przyjęto rozwiązanie wibroizolacji w układzie zawieszonym, który umożliwia uzyskanie płytszego posadowienia skrzyni osłonowej Dopuszczalną amplitudę drgań bloku fundamentowego i skrzyni osłonowej przyjęto: – dla bloku przy kuciu matrycowym o minimalnych wymaganiach ad = 4 mm, – dla skrzyni osłonowej ad = 0,2 mm. ze względu na otoczenie wrażliwe na drgania, należy możliwie zmniejszyć częstości drgań własnych pionowych bloku fundamentowego. Przyjmując i=1. i nm = 110 uderz/min można wyznaczyć częstość drgań własr:zych pionowych nz = 60 + 0,5 = bO 1 + 0,5 = 2,75 Hz < 3 Hz Ze względu na możliwość osłabienia przekroju wieszaka przez korozję, przyjęto z pewnym nadmiarem pręty wieszaków o średnicy 4 mm. W dolnej części bloku fundamentowego ma być zabetonowany ruszt stalowy z kształtowników walcowanych na gorąco, służący do umocowani dolnych końcówek wieszaków nośnych. Dzięki przyjęciu właściwego układu oraz wibroizolacji zapewniającej niską częstość drgań własnych, uzyskano bardzo małą amplitudę drgań skrzyni, a więc zakłocenia dynamiczna przekazujące się na otoczenie są znikome. Skrzynia osłaniająca powinna być pokryta od góry pomostem roboczym – jak w przypadku wibroizolacji w układzie podpartym Zbrojenie bloku fudamentowego przeprowadza slę podobnie jak w przykładzie poprzednim. [patrz też: meble pokojowe, meble technorattanowe, meble skandynawskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble pokojowe’

W celu umozliwienia dokonania porównania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ponieważ układy nośne fundamentów ramowych są na ogół złożonymi konstrukcjami przestrzennymi, zatem ich prawidłowe i ścisłe obliczenia, zwłaszcza dynamiczne, byłyby zadaniem trudnym i pracochłonnym. Obliczanie konstrukcji ramowych na działanie charakterystycznych obciążeń dynamicznych jest wymagane do sprawdzenia stanu użytkowania (drgań) i powinno być w zasadzie prowadzone przy zastosowaniu ETO. Do wykonania obliczeń dynamicznych metodami EO należy stosować możliwie dokładne schematy obliczeniowe ran, uwzględniające np. istnienie nieodkształcalnych odcinków prętów układu w węzłach ram krępych (np. program DYSTAJ). Obliczenia dynamiczne powinny obejmować wyznaczanie poszczególnych częstości i ewentualnych form drgań własnych układu ramowego, wyznaczenie wartości amplitud drgań wymuszonych i porównanie ich z amplitudami dopuszczalnymi, obliczenie sił wewnętrznych w poszczególnych prętach ram od obciążeń dynamicznych. W tych obliczeniach należy uwzględnić wpływ zmian częstości drgań wzbudzających (obrotów maszyny) podczas rozruchu lub wybiegu maszyn, co powinno umożliwić znalezienie zwiększonych wartości amplitud drgań sił i momentów przy stanach rezonansowych. Nowa wersja normy PNB-03040 wprowadziła możliwość uproszczenia obliczeń dynamicznych dla niektórych żelbetowych fundamentów ramowych pod zespoły maszyn obrotowych. Dla fundamentów ramowych palii maszyny o częstościach obrotów nm=1500 obr/min i mocy W 20 MW wykonywanie obliczeń dynamicznych może nie być wymagane pod warunkiem spełnienia podanych uprzednio zaleceń konstrukcyjnych. Dla fundamentów ramowych pod ma- szyny o mocy W 50 MW i przy spełnieniu wszystkich zaleceń konstrukcyjnych, nie jest konieczne obliczanie fundamentu r wpływ zmian temperatury, pod warunkiem zastosowania zbrojenia konstrukcyjnego. Przez wiele lat fundamenty ramowe były obliczane różnymi metodami, bez użycia maszyn frowych, a długoletnia i bezawaryjna eksploatacja tych konstrukcji potwierdziła praktyczną przydatność takich sposobów obliczeń prostych ram fundamentowych. W celu przedstawienia zasad prowadzenia obliczeń dynamicznych ram portalowych pokazano dalej dwie znane metody wyznaczania częstości drgań własnych i amplitud drgań wymuszonych oraz uzupełniono je szczegółowym przykładem liczbo- wym. Podstawową częścią obliczeń chemicznych fundamentów ramowych jest określenie wartości amplitud drgań wymuszonych fundamentu, wywołanych działaniem charakterystycznych obciążeń dynamicznych. Obliczone amplitudy przemieszczeń od obciążeń charakterystycznych powinny być mniejsze od wartości dopuszczalnych podanych w założeniach przez dostawcę maszyny, a przy braku takich wymagań – mniejsze od wartości ustalonych. [przypisy: meble pokojowe, meble technorattanowe, meble skandynawskie ]

Comments Off

« Previous Entries