Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meble ogrodowe technorattan’

Wartosci spadków stosowanych na wroclawskich polach irygowanych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Wartości spadków stosowanych na wrocławskich polach irygowanych System stokowy jest stosowany na terenie o spadkach 1,5-2%0 lub większych. Na istniejących w Polsce polach irygowanych system nawodniania stokowego jest stosowany tak samo, jak system zalewowy, tzn. w kwaterach. Doprowadzalnik biegnący w osi górnej grobelki zaopatrzony jest w kilka wylotów, z których wypływające ścieki zraszają równomiernie powierzchnię kwatery. Część ścieków, która nie wsiąkła w glebę, gromadzi się w dolnej części kwatery, gdzie po upływie kilku do kilkunastu godzin wsiąka w glebę. Użytkowanie rolnicze pól irygowanych. W Polsce pola irygowane są w 700/0 użytkowane jako łąki i pastwiska, zazwyczaj łąki wielokośne (2-5 pokosów). Wysokość plonów siana waha się w szerokich granicach 30-150 q/ha, zależnie od wysokości, częstości i czasu dawek polewowych oraz czynności agrotechnicznych. Poza tym na polach irygowanych prowadzona jest uprawa roślin okopowych, przede wszystkim buraków pastewnych (wysokość plonów do 1000 q/ha), kłosowych (przeważnie kukurydzy, żyta i owsa) oraz konopi i rzepaku zimowego. [przypisy: meble ogrodowe technorattan, meble indyjskie, meble młodzieżowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble ogrodowe technorattan’

Wartosci spadków stosowanych na wroclawskich polach irygowanych

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Na łąkach wskutek doprowadzenia niezbędnych składników nawozowych oraz przy parokrotnym koszeniu siano z łąk nawodnianych ściekami zawiera kilkakrotnie więcej białka surowego (15-201>/0, a niekiedy i więcej) niż siano z łąk nie nawodnianych, zazwyczaj zbyt późno koszonych. Suszenie soczystych traw z pól irygowanych nastręcza wiele trudności. We Wrocławiu nieznacznie podsuszoną trawę po skoszeniu zawozi się do suszarni cieplikowych, w, których produkuje się wysokowartościową paszę, tzw. susz siano – mączka zawiera ok. 20% białka surowego, jest wolne od zarazków i jaj pasożytów, może być przez dłuższy czas przechowywane i przesyłane na duże odległości. W glebie nawodnianej ściekami następuje nagromadzenie składników pokarmowych: potasu i fosforu, a w przypadku systematycznych nawodnień również próchnicy i azotu. Z biegiem lat gleba nawodniana ściekami zwiększa swą urodzajność, co występuje szczególnie jaskrawo na jałowych glebach piaszczystych. [przypisy: meble skandynawskie, meble ogrodowe technorattan, meble indyjskie ]

Comments Off

« Previous Entries