Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meble młodzieżowe’

Scieki z wytwórni kleju kosnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Ścieki z wytwórni kleju kosnego muszą być poddane procesom neutralizacji ze względu na pozostałości kwasów. Ścieki z zakładów utylizacyjnych (w 1961 r. – 45 zakładów w Polsce) są bardzo stężone: -EZTs wynosi przeciętnie 2950 mg O2/1, zawartość azotu ogólnego – 670 g/m z zakładów jednodestrukturowych oraz 750 g/m – z dwudestrukturowych . Ścieki z roszarni lnu i konopi wywierają szkodliwy wpływ na odbiornik, a szczególnie na odbiornik mały. Zawartość tlenu zmniejsza się aż do zupełnego zaniku, wskutek zużycia przy biochemicznym rozkładzie związków organicznych. Niski odczyn (pH – 4,5-5,0) oraz występujący siarkowodór również wywierają ujemny wpływ na biocenozę odbiornika. Jeżeli jednak wody te będą traktowane ługiem wapiennym [Ca(OHh], który zwiąże szkodliwe dla roślin kwasy, a następnie będą użyte do nawodniania za pomocą deszczowania, wówczas- wykorzystanie rolnicze daje dobre wyniki oczyszczania. [więcej w: meble młodzieżowe, łóżka tapicerowane, meble indyjskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble młodzieżowe’

Scieki z wytwórni kleju kosnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Wartości spadków stosowanych na wrocławskich polach irygowanych System stokowy jest stosowany na terenie o spadkach 1,5-2%0 lub większych. Na istniejących w Polsce polach irygowanych system nawodniania stokowego jest stosowany tak samo, jak system zalewowy, tzn. w kwaterach. Doprowadzalnik biegnący w osi górnej grobelki zaopatrzony jest w kilka wylotów, z których wypływające ścieki zraszają równomiernie powierzchnię kwatery. Część ścieków, która nie wsiąkła w glebę, gromadzi się w dolnej części kwatery, gdzie po upływie kilku do kilkunastu godzin wsiąka w glebę. Użytkowanie rolnicze pól irygowanych. W Polsce pola irygowane są w 700/0 użytkowane jako łąki i pastwiska, zazwyczaj łąki wielokośne (2-5 pokosów). Wysokość plonów siana waha się w szerokich granicach 30-150 q/ha, zależnie od wysokości, częstości i czasu dawek polewowych oraz czynności agrotechnicznych. Poza tym na polach irygowanych prowadzona jest uprawa roślin okopowych, przede wszystkim buraków pastewnych (wysokość plonów do 1000 q/ha), kłosowych (przeważnie kukurydzy, żyta i owsa) oraz konopi i rzepaku zimowego. [przypisy: meble ogrodowe technorattan, meble indyjskie, meble młodzieżowe ]

Comments Off

« Previous Entries