Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meble kolonialne’

Scieki z fabryk tworzyw i wlókien sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Ścieki z fabryk tworzyw i włókien sztucznych wyróżniają się dużą wartością BZT i ujemnie wpływają na odbiornik oraz na budowle betonowe. Ponadto zawierają związki działające toksycznie, przede wszystkim H2S. Przy produkcji włókien, wiskozowych szczególnie szkodliwe są wielosiarczki sodowe powstające w czasie desulfuracji. Niszczą również życie biologiczne związki cynku, wolny kwas siarkowy oraz; dwusiarczek węgla. Unieszkodliwienie tych ścieków opiera się głównie na odzysku chemikaliów stosowanych w procesach technologicznych. Ścieki z, fabryk tkanin bawełnianych i wełnianych należy starannie oczyszczać przed skierowaniem do odbiornika. Przy oczyszczaniu mechanicznym ścieków z przemysłu bawełnianego (po rozcieńczeniu) stosuje się koagulację (jako koagulant – zazwyczaj CaO). Dalsze oczyszczanie następuje w . osadnikach. Oczyszczanie biologiczne przeprowadza się po zmieszaniu ze ściekami miejskimi. [podobne: meble skandynawskie, meble kolonialne, meblościanki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble kolonialne’

Scieki z fabryk tworzyw i wlókien sztucznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Ścieki z przemysłu wełnianego należy pozbawiać tłuszczu (z mycia wełny) w osadnikach z przedmuchiwaniem sprężonym powietrzem; następnie stosuje się koagulację i osadniki ; wtórne. Syntetyczne środki powierzchniowo-czynne, detergenty, szybko rozpowszechniające się w przemyśle maszynowym, metalowym, włókienniczym, naftowym, kosmetycznym, garbarskim oraz w przemyśle środków piorących a również w gospodarstwach domowych i w zakładach komunalnych, odprowadzane do wód powierzchniowych zmniejszają adsorpcje tlenu z powietrza i zatruwają żywe organizmy . W Polsce są stosowane najczęściej detergenty typu niejonowego (pozostałe: anionowe i kationowe), oparte na tlenku etylu, jak np. alfenol, oleinol, stenol itp. zastępujące mydło a znacznie tańsze. W celu zwiększenia efektu piorącego do detergentów dodawane są zazwyczaj różne środki, np. węglan sodu, fosforan sodu itp. [patrz też: szafa narożna, meble dla dzieci, meble kolonialne ]

Comments Off

« Previous Entries