Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meble do pokoju młodzieżowego’

Scieki doprowadzane sa rurociagiem do najwyzszego punktu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Ścieki doprowadzane są rurociągiem do najwyższego punktu -pól irygowanych, grawitacyjnie (np. w Strzelcach Opolskich), bądź też za pomocą pomp. Ścieki przepływają przez osadniki dla wstępnego (czas zatrzymania 15-30 min) lub dokładnego oczyszczania mechanicznego (zatrzymanie 1-2 lub więcej godz), a następnie rozprowadzane są na pola, Gleba pól irygowanych powinna być przepuszczalna i przewiewna, aby był zapewniony energiczny aerobowy rozkład związków organicznych. Najodpowiedniejszą glebą są lekkie piaski gliniaste, mady nadrzeczne oraz glinki z domieszką piasku. Dobre wyniki oczyszczania można uzyskać również na glebach . gliniastych, pod warunkiem zdrenowania pola i mniejszego obciążenia, jak np. w Kluczborku (na glinach) obciążenie wynosi 1100 mm rocznie. [podobne: meble technorattanowe, meblościanki, meble do pokoju młodzieżowego ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble do pokoju młodzieżowego’

Scieki doprowadzane sa rurociagiem do najwyzszego punktu

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Ścieki otrzymywane przy granulacji szlaki odpływają w ilości ok. 8 m na 1 t szlaki. Ścieki z walcowni (chłodzenie łożysk i walców) odpływają w pokaźnej ilości: 1,5-10 m3/t surowca. Ścieki te zanieczyszczone są smarami i zendrą. Ścieki z odlewni (woda do robót formierskich do chłodzenia form i odlewów) odpływają w stosunku 0,5-0,75 m3/t odlewu. Zapotrzebowanie wody jest dwukrotnie większe, bowiem ok. 50010 wody paruje. Zanieczyszczenia – to głównie: związki siarki (wpływają na odczyn wody i zawartość tlenu w odbiorniku), nieco fenoli i związki cyjanowe. Niekiedy ścieki te zawierają do 14 mg/I cyjanu, jakkolwiek już 0,1 mg/I wpływa ujemnie na procesy samooczyszczania w odbiorniku. [hasła pokrewne: szafy przesuwne, meble do pokoju młodzieżowego, meblościanki ]

Comments Off

« Previous Entries