Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zakres obliczeń projektowych fundamentu obejmuje: 1) sprawdzenie nacisku statycznego na grunt, 2) sprawdzenie położenia środka ciężkości układu w stosunku do środka ciężkości podstawy fundamentu, przy czym oba środki ciężkości powinny znajdować się na osi uderzenia bijaka młota, 3) sprawdzenie amplitud drgań wymuszonych, 4) sprawdzenie nacisku na podkładkę podkowadłową, 5) sprawdzenie naprężeń jak dla konstrukcji poddanych . działaniu obciążeń wielokrotnie zmiennych – wg PN-76/B-03264, 6) obliczenie potrzebnej ilości zbrojenia dolnej płaszczyzny fundamentu i górnej części bloku podkowdłem, a także części wspornikowych bloku, 7) sprawdzenie wpływu drgań na otoczenie. Obciążeniem dynamicznym fundamentów maszyn udarowych są siły pochodzące od uderzeń części spadających młota w spoczywającą na odkuwkę. Amplitudy drgań pod wpływem uderzenia oblicza się w sposób przybliżony. Amplitudy dopuszczalne drgań fundamentów pod młoty posadowionych na gruncie nie powinny przekraczać: a) dla podłoża z nawodnionych piasków drobnych i ilastych ad = 0,15 0,20 mm, przy czym w celu uniknięcia nadmiernych drgań i osiadań konstrukcji sąsiednich należy stosować albo posadowienie na palach albo wibroizolację fundamentu pod młot, b) dla podłoża z-mokrych piasków średnich i grubych pospółki ad = 0,80 IDID, c) dla podłoża z innych grunt6w ad = 1,0 1,2 mm. [hasła pokrewne: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

ZASADY OBLICZANIA FUNDAMENTÓW POD MURY POSADOWIONE NA GRUNCIE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bloki fundamentów pod młoty są wykonywane na ogół z betonu wibrowanego klasy B25 lub B300, natomiast skrzynie osłaniające z betonu klasy B200 lub B250. Zbrojenie bloków fundamentowych wykonuje się najczęściej ze stali klasy A-I. W nowych rozwiązaniach fundamentów młotów kuźniczych stosuje się również konstrukcje stalowe w postaci rusztów lub płyt żebrowych na wibroizolatorach sprężynowych typowych i resorowych Zbrojenie bloku fundamentowego składa się z następujących części: a) zbrojenia części górnej pod kowadłem, b) zbrojenia dolnej części bloku podstawy, c) zbrojenie ścian wnęki podkowadłowej i zbrojenie powierzchni zewnętrznych, d) zbrojenie przestrzenne. Zbrojenie górnej części bloku pod kowadłem powinno się składać z kilku poziomo układanych siatek o oczkach 10 x 10 cm, z prętów o średnicy 10-12 mm. Zbrojenie dolnej płaszczyzny podstawy bloku fundamentu pod młot ustala się na podstawie obliczeń, przy czym powinno się ono składać co najmniej z jednej siatki prętów o średnicy 16-20 mm, o oczkach 15-20 cm. Zbrojenie ściany wnęki dla kowadła oraz górnej płaszczyzny bloku, na której ustawiony jest korpus młota w fundamentach dla młotów do kucia swobodnego, należy wykonać konstrukcyjnie prętami o średnicy 12-16 mm, tworzącymi siatki o oczkach 15-20 cm; pręty pionowe siatek powinny być częściowo przedłużone do spodu bloku fundamentowego. Części bloku fundamentowego otaczające wnękę dla kowadła należy dodatkowo za- zbroić siatkami pionowymi 12-16 mm rozstawionymi 20 x 20 cm. Kowadło młota powinno być zaklinowane w narożach. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne bloku fundamentowego muszą być zazbrojone siatkami z prętów 12-16 mm rozstawionymi c o 20-30 cm. Zbrojenie przestrzenne bloku wykonuje się z prętów 12 -16 układanych w trzech kierunkach, przy rozstawie równym lub większym niż 60 cm. Zbrojenie ukośne dla przejęcia naprężeń głównych rozciągających w betonie należy stosować tylko wyjątkowo, w przypadku przekroczenia wartości obliczeniowych, gdy względy technologiczne lub konstrukcyjne uniemożliwiają zwiększenie wysokości bloku. Podane zalecenia konstrukcyjne w zakresie zbrojenia bloków dotyczą zarówno fundamentów pod młoty posadowionych na . gruncie, jak i na wibroizolacji. W przypadku fundamentów na wibroizolacji zbrojenie wierzchu bloku fundamentowego powinno stanowić 60% zbrojenia płaszczyzny dolnej bloku, ustalonego na podstawie obliczenia. [patrz też: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

« Previous Entries