Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meble corfu’

Nawadnianie

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Na polach irygowanych, a także na obrzeżach rowów, skarpach i koronach grobelek rosną bujne chwasty, jak pokrzywa, rumian, szczaw itp. Kilkakrotne wykaszanie doprowadza do wytępienia chwastów i umożliwia rozwój traw dobrze znoszących częste koszenie. Na łąkach wielokośnych nawodnianych ściekami skład botaniczny runi łąkowej ulega znacznej poprawie; małowartościowe gatunki traw oraz chwasty ustępują miejsca trawom o dużej wartości pastewnej: kupkówce, wyczyńcowi, kostrzewie łąkowej, wiechlinom, perzowi, życicy itp. Temperatur, ścieków doprowadzonych na pola zamyka się w granicach 7-20 C. Wykorzystanie ciepłoty ścieków pozwala na rozpoczęcie nawodniania łąk i pastwisk już w początkach marca i przyspiesza zbiór traw (pierwszy pokos w początkach maja) bądź też umożliwia wcześniejszy wypęd bydła na pastwisko. Również w jesieni przedłużyć można okres wegetacji. W zimie nawodnia się pola jesienią, tzw. zięblę; w okresie słot, mrozów, wysokich śniegów ścieki oczyszczane są na filtrach gruntowych. [hasła pokrewne: meble corfu, Łóżka dla dzieci, meblościanki młodzieżowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble corfu’

Nawadnianie

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

ROZDRABNIANIE OKOPOWYCH Karmienie zwierząt kłębami lub korzeniami roślin okopowych nasuwa trudności powodowane rozmiarami i twardością skarmianych korzeni. Rozdrobnienie tych korzeni na niewielkie kawałki ułatwia trawienie, zwiększa przyswajalność w organizmie zwierząt i zapobiega przełykaniu większych kawałków karmy, które mogły zatrzymać się w przełyku. Ponadto rozdrabnianie okopowych ułatwia właściwe dawkowanie paszy i umożliwia- mieszanie jej z innymi rodzajami karmy. Do rozdrabniania okopowych służą specjalne siekacze (szarpacze). Siekacze bywają 2 typów: toporowe i bębnowe; zależnie zaś od napędu dzielą się one na ręczne i mechaniczne. Siekacz toporowy marki RKR-2 produkcji fabryki kaslińskiej może być używany jako ręczny lub z mechanicznym napędem. Mechanizm jego składa się z pionowej tarczy stalowej umieszczonej na wale napędowym, posiadającej cztery noże Noże są umocowane we wgłębieniach tarczy za pomocą ruchomych śrub w ten sposób, że mogą być przedstawiane (w celu zmiany grubości krajania) w granicach od 3 do 10 mm. Noże posiadają. dwustronne ostrza; jedna strona jest prosta i kraje tylko plastry płaskie odpowiednie dla bydła; druga strona noża posiada ostrze zębate i kraje okopowe na wąskie paski szerokości 20 mm. Tak rozdrobnione okopowe nadają się do karmienia młodzieży, trzody i mogą być użyte do przygotowywanych mieszanin paszowych. W ten sposób dzięki możliwości przestawiania noży siekacz RKR-2 jest uniwersalny i przydatny w różnych warunkach gospodarczych. Rama tego siekacza, mająca kształt płyty żelaznej , posiada nóżki z żelaza kątowego, za pomocą których można ją przymocować do podłogi lub fundamentu. Na ramie umocowany jest lej żeliwny z żelaznym koszem do zasypu. [przypisy: meblościanki pokojowe, meble corfu, meble indyjskie ]

Comments Off

« Previous Entries