Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘łóżka tapicerowane’

Scieki z wytwórni kleju kosnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Ścieki z wytwórni kleju kosnego muszą być poddane procesom neutralizacji ze względu na pozostałości kwasów. Ścieki z zakładów utylizacyjnych (w 1961 r. – 45 zakładów w Polsce) są bardzo stężone: -EZTs wynosi przeciętnie 2950 mg O2/1, zawartość azotu ogólnego – 670 g/m z zakładów jednodestrukturowych oraz 750 g/m – z dwudestrukturowych . Ścieki z roszarni lnu i konopi wywierają szkodliwy wpływ na odbiornik, a szczególnie na odbiornik mały. Zawartość tlenu zmniejsza się aż do zupełnego zaniku, wskutek zużycia przy biochemicznym rozkładzie związków organicznych. Niski odczyn (pH – 4,5-5,0) oraz występujący siarkowodór również wywierają ujemny wpływ na biocenozę odbiornika. Jeżeli jednak wody te będą traktowane ługiem wapiennym [Ca(OHh], który zwiąże szkodliwe dla roślin kwasy, a następnie będą użyte do nawodniania za pomocą deszczowania, wówczas- wykorzystanie rolnicze daje dobre wyniki oczyszczania. [więcej w: meble młodzieżowe, łóżka tapicerowane, meble indyjskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘łóżka tapicerowane’

Scieki z wytwórni kleju kosnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Do rozprowadzenia ścieków po polach służy system doprowadzalników. W szczególności nie zachodzi konieczność utrzymywania i wykaszania skarp bujnie porastających chwastami oraz konieczność oczyszczania koryt ziemnych z namułu. Ścieki z odprowadzalników są doprowadzane do kwater zalewowych za pomocą korytek betonowych lub drewnianych, równocześnie w kilku punktach, zaś zalewu kwatery wynosi zazwyczaj 1-2 dn, po czym pG upływie 1t2 dn ścieki wsiąkają całkowicie w glebę; następuje przerwa 2- do 6- tygodniowa i kwatera jest zalewana ponownie. Ze względu na wsiąkanie ścieków w glebę z chwilą rozpoczęcia zalewu teoretyczna wysokość dawki polewowej (200-400 mm) daje w rzeczywistości o ok. 50% niższą warstwę zalewu, zależnie od jego intensywności i rodzaju gleby. W systemie grzbietowo-zalewowym, stosowanym m. in. na wrocławskich polach irygowanych, ścieki przepływają grzbietem sztucznie utworzonym, dług. 100-400 m, ze spadkiem co najmniej 1%0, przy czym w odległości CD 50 m wybudowane są spiętrzające zastawki. Spadek połaci wynosi 2-5%0, a niekiedy i więcej. Szerokość połaci wynosi 30-60 m. Grobelki o 0,5 m wysokości oddzielają poszczególne połacie. [hasła pokrewne: łóżka tapicerowane, imitacja cegły, meble kuchenne na wymiar ]

Comments Off

« Previous Entries