Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘Łóżka dla dzieci’

Nie oczyszczone scieki z zakladów przemyslu spozywczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Nie oczyszczone ścieki z zakładów przemysłu spożywczego wywierają ujemny wpływ na stan wód w odbiorniku; zmniejszają zawartość tlenu w wodzie, giną ryby i tworzą się gnijące osady denne. Grzybnie ściekowe bujnie rozwijają się na skarpach i dnie odbiornika, wywołując wtórne procesy gnilne. Szkodliwy wpływ na wody odbiornika wywierają węglowodany (cukier, krochmal itp. produkty), drożdże oraz odpadki mleczarskie (serwatka, twaróg itp. ). Dlatego też procesy technologiczne powinny być tak przemyślane, aby zawartość produktów w ściekach była jak najmniejsza. Należy stosować odzysk tych produktów przez instalowanie odpowiednich urządzeń. Ścieki zawierające zanieczyszczenia organiczne i mineralne są na ogół znacznie uboższe w składniki pokarmowe. Jedynie ścieki z garbarni wyróżniają się zasobnością związków nawozowych, jednak zawartość arsenu i chromu oraz możliwość występowania zarodników wąglika wymaga stosowania oczyszczania wstępnego. oraz uprzedniego traktowania tych ścieków wapnem lub siarczanem żelaza. [hasła pokrewne: meble indyjskie, Łóżka dla dzieci, imitacja cegły ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Łóżka dla dzieci’

Nie oczyszczone scieki z zakladów przemyslu spozywczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Na polach irygowanych, a także na obrzeżach rowów, skarpach i koronach grobelek rosną bujne chwasty, jak pokrzywa, rumian, szczaw itp. Kilkakrotne wykaszanie doprowadza do wytępienia chwastów i umożliwia rozwój traw dobrze znoszących częste koszenie. Na łąkach wielokośnych nawodnianych ściekami skład botaniczny runi łąkowej ulega znacznej poprawie; małowartościowe gatunki traw oraz chwasty ustępują miejsca trawom o dużej wartości pastewnej: kupkówce, wyczyńcowi, kostrzewie łąkowej, wiechlinom, perzowi, życicy itp. Temperatur, ścieków doprowadzonych na pola zamyka się w granicach 7-20 C. Wykorzystanie ciepłoty ścieków pozwala na rozpoczęcie nawodniania łąk i pastwisk już w początkach marca i przyspiesza zbiór traw (pierwszy pokos w początkach maja) bądź też umożliwia wcześniejszy wypęd bydła na pastwisko. Również w jesieni przedłużyć można okres wegetacji. W zimie nawodnia się pola jesienią, tzw. zięblę; w okresie słot, mrozów, wysokich śniegów ścieki oczyszczane są na filtrach gruntowych. [hasła pokrewne: meble corfu, Łóżka dla dzieci, meblościanki młodzieżowe ]

Comments Off

« Previous Entries