Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Scieki z sortowni i mycia wegla

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Ścieki z sortowni i mycia węgla odpływają w ilości 7-8-krotnej w stosunku do wydobytego węgla. W celu zaoszczędzenia wody stosuje się recyrkulację, oczyszczając ścieki za pomocą koagulacji (CaO i NaOH). Jeżeli ścieki nie są oczyszczane, pył i drobny miał węglowy jest unoszony prądem wody na dziesiątki kilometrów. Np. potok Pełcznica, zanieczyszczony pyłem węglowym w Wałbrzychu, wprowadza te zanieczyszczenia do Potoku Strzegomskiego, który z kolei zanieczyszcza Bystrzycę aż do ujścia jej – do Odry; ogółem skoncentrowane zanieczyszczenia. obejmują 81 km biegu rzek. Ścieki z koksowni odpływają w ilości ok. 1,5 m na 1 t surowca, przy częściowej recyrkulacji. Ścieki te zawierają fenol, który powinien być odzyskiwany. Ścieki z oczyszczalni gazów (przy wytapianiu rudy w wielkich piecach) odpływają w ilości 4–8 m3 na 1000 m oczyszczonego gazu; ścieki te są nieznacznie zanieczyszczone zawiesiną, natomiast zawierają zanieczyszczenia fenolowe, cyjanowe i rodanowe (CNS). [przypisy: meble kuchenne na wymiar, meblościanki młodzieżowe, imitacja cegły ]

Comments Off

Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Scieki z sortowni i mycia wegla

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Do rozprowadzenia ścieków po polach służy system doprowadzalników. W szczególności nie zachodzi konieczność utrzymywania i wykaszania skarp bujnie porastających chwastami oraz konieczność oczyszczania koryt ziemnych z namułu. Ścieki z odprowadzalników są doprowadzane do kwater zalewowych za pomocą korytek betonowych lub drewnianych, równocześnie w kilku punktach, zaś zalewu kwatery wynosi zazwyczaj 1-2 dn, po czym pG upływie 1t2 dn ścieki wsiąkają całkowicie w glebę; następuje przerwa 2- do 6- tygodniowa i kwatera jest zalewana ponownie. Ze względu na wsiąkanie ścieków w glebę z chwilą rozpoczęcia zalewu teoretyczna wysokość dawki polewowej (200-400 mm) daje w rzeczywistości o ok. 50% niższą warstwę zalewu, zależnie od jego intensywności i rodzaju gleby. W systemie grzbietowo-zalewowym, stosowanym m. in. na wrocławskich polach irygowanych, ścieki przepływają grzbietem sztucznie utworzonym, dług. 100-400 m, ze spadkiem co najmniej 1%0, przy czym w odległości CD 50 m wybudowane są spiętrzające zastawki. Spadek połaci wynosi 2-5%0, a niekiedy i więcej. Szerokość połaci wynosi 30-60 m. Grobelki o 0,5 m wysokości oddzielają poszczególne połacie. [hasła pokrewne: łóżka tapicerowane, imitacja cegły, meble kuchenne na wymiar ]

Comments Off

« Previous Entries