Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Scieki z przemyslu hutniczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

Ścieki z przemysłu hutniczego nie mogą być odprowadzane bez oczyszczania do odbiornika. Zależnie od jego wielkości odpływ z odlewni, walcowni itp. może być mniej lub więcej niebezpieczny, a to wskutek naruszania równowagi tlenowej (związki siarki) oraz toksycznego działania zawartych w tych ściekach związków cyjanowych oraz fenolu. Cyjanki dość szybko ulegają rozkładowi, szczególnie w lecie. Ścieki z chemicznej obróbki metali. Ścieki z wytrawiania metali w celu oczyszczenia ich powierzchni z rdzy i zgorzeliny zawierają sole metali wytrawianych. Ilość ścieków jest znaczna, spowodowana dużym zużyciem wody do płukania: 30-50 m na 1000 m2 powierzchni wytrawianej. Ujemną cechą tych ścieków jest nierównomierny odpływ; od 1-2 razy na dobę do 1 razu na tydzień. Wpływ na odbiornik jest wysoce ujemny ze względu na dużą koncentrację soli metali i trujących cyjanków obniżenie odczynu (pH), ubytek tlenu. Kłaczkowaty wodorotlenek żelazowy działa szkodliwie na ryby oraz na niższe organizmy wodne. Oczyszczanie tych ścieków nie jest skomplikowane i opiera się na metodzie chemicznej i sedymentacji. Sole metali mogą być odzyskane. [patrz też: meble dla dzieci, meblościanki młodzieżowe, imitacja cegły ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Scieki z przemyslu hutniczego

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

Ścieki z przemysłu wełnianego należy pozbawiać tłuszczu (z mycia wełny) w osadnikach z przedmuchiwaniem sprężonym powietrzem; następnie stosuje się koagulację i osadniki ; wtórne. Syntetyczne środki powierzchniowo-czynne, detergenty, szybko rozpowszechniające się w przemyśle maszynowym, metalowym, włókienniczym, naftowym, kosmetycznym, garbarskim oraz w przemyśle środków piorących a również w gospodarstwach domowych i w zakładach komunalnych, odprowadzane do wód powierzchniowych zmniejszają adsorpcje tlenu z powietrza i zatruwają żywe organizmy . W Polsce są stosowane najczęściej detergenty typu niejonowego (pozostałe: anionowe i kationowe), oparte na tlenku etylu, jak np. alfenol, oleinol, stenol itp. zastępujące mydło a znacznie tańsze. W celu zwiększenia efektu piorącego do detergentów dodawane są zazwyczaj różne środki, np. węglan sodu, fosforan sodu itp. [patrz też: szafa narożna, meble dla dzieci, meble kolonialne ]

Comments Off