Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Dla zabezpieczenia kamieni od kruszenia

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Do wyrobu kamieni młyńskich używa się twardych skał (kwarc, krzemień, korund i in. ), z których, po zmieleniu i dodaniu do nich specjalnych materiałów wiążących, odlewa się właściwe kamienie młyńskie. Dla zabezpieczenia kamieni od kruszenia pod wpływem działania siły odśrodkowej (w czasie obracania się przy mieleniu) najeży je okuwać żelaznymi obręczami, które nasadza się na gorąco, Robocza powierzchnia kamienia młyńskiego poddawana jest specjalnej obróbce, która polega na zrobieniu w środku kamienia otworu (oka) do zasypu mlewa lub do przepuszczenia wrzeciona; wokół tego otworu wykuwa się stożkowate wgłębienie zwane pasem przyjmującym, potem robi się pas doprowadzający, a w końcu – mielący. Szerokość pasa mielącego wynosi od 1/5 do 1/2 promienia kamienia młyńskiego. Na powierzchni pasa mielącego i doprowadzającego (w obu kamieniach młyńskich) wykuwa się bruzdki ku środkowi w kierunku obrotu kamienia. Bruzdki te służą do przesuwania mlewa oraz współdziałają swoimi ostrymi krawędziami przy przemiale ścinając i wyłuskując ziarno. Bruzdki jednocześnie służą jako kanały doprowadzające powietrze, które ochładza robocze powierzchnie nagrzewające się w czasie pracy. Bruzdki mają przekrój poprzeczny w kształcie trójkąta, przeciętną głębokość od 9 do 13 mm i szerokość od 25 do 35 mm zależnie od średnicy kamieni. Powierzchnie kamieni młyńskich w pasie mielącym nacina się specjalnymi młotkami tak, aby uzyskać ich szorstkość, która jest potrzebna dla wywołania rozcierającego działania kamieni. [patrz też: igłofiltry cena, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, syndrom chorego budynku]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: igłofiltry cena syndrom chorego budynku wniosek o stwierdzenie zasiedzenia