Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Budowa zaworu

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Budowa zaworu obejmuje zbiornik wodny o długości 2,5 m. Dolny koniec rury pionowej sięga prawie do dna zbiornika wody, a górny jej koniec wyprowadzony jest poza pomieszczenie kotła. Zbiornik napełnia się wodą przez otwór znajdujący się w górnej jego pokrywie. W czasie pracy kotła para dochodząca przez przewód parowy do zbiornika ciśnie na wodę znajdującą się w zbiorniku, skutkiem czego poziom wody w rurze pionowej podnosi się. Ponieważ ciśnienie 1 at równa się ciśnieniu słupa wody C> wysokości 10,33 m, to przy wysokości rury = 2,5 maksymalne ciśnienie pary nie przekroczy nigdy 0,25 at, gdyż po osiągnięciu poziomu 2,5 m woda z rury zostanie wypchnięta i otworzy ujście dla pary wywołującej nadmierne ciśnienie. Krany kontrolne są umieszczone w ścianie kotła, na poziomach odpowiadających najwyższemu i najniższemu dopuszczalnemu poziomowi wody; służą one do sprawdzania poziomów wody w czasie pracy kotła. Dolny kran wodny kotła służy do pobierania wody gorącej oraz do spuszczania wody z kotła w czasie dłuższych przerw w pracy. Do kotła należą ruszty żeliwne, drzwiczki ogniowe i popielnikowe, które umieszcza się na właściwych miejscach w murowanym palenisku. Agregat parnikowy ZK-0,5 ma prawie taką samą budowę jak agregat ZK-0,2, lecz zapewnia większą wydajność. Jego kocioł parowy ma 2,9 m2 powierzchni ogrzewalnej i obliczony jest na wytwarza- nie pary w ilości ± 65-75 kg/godz. Armatura jego posiada manometr wskazujący robocze ciśnienie pary w kotle oraz szklany wskaźnik wody . Bezpiecznik hydrauliczny składa się z trzech połączonych ze sobą rur i różni się tym od poprzedniego, że woda nie jest wypychana na zewnątrz przy podwyższonym ciśnieniu pary, lecz jest wtłaczana do drugiego zbiornika, przez co unika się częstego, dolewania wody do urządzenia zabezpieczającego. Podstawowe techniczne dane charakteryzujące kolumny parnikowe ZK-0,2 i ZK-0,5. Kolumny te mogą służyć nie tylko do parowania okopowych, lecz także do zaparzania pasz objętościowych (sieczki słomianej, miękiszu) oraz do grzania wody. Przy zaparzaniu sieczki słomianej lub miękiszu nakłada się masę do kotłów parowniczych warstwami, które skrapia się wodą, a następnie dokładnie ubija. [podobne: igłofiltry cena, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, syndrom chorego budynku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: igłofiltry cena syndrom chorego budynku wniosek o stwierdzenie zasiedzenia