Aranżacja wnętrz
Cyfrowa architektura wnetrz…

Beben pluczacy jest zrobiony z drewnianych listewek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Okopowe są zawsze zanieczyszczone ziemią i muszą być dokładnie wypłukane i wymyte przed skarmianiem. Płukanie okopowych odbywa się w specjalnych płuczkach. Produkuje się dwa rodzaje płuczek: bębnowe i łopatkowe. Płuczki bębnowe składają się z ramy, na której jest zawieszone żelazne koryto w kształcie połowy cylindra z zamkniętymi bokami, z bębna płuczącego, zasypu , pochyłego wylotu i mechanizmu napędowego. W dolnej części obu szczytowych ścianek znajdują się otwory do usuwania szlamu. Bęben płuczący jest zrobiony z drewnianych listewek, które są przybite do dwóch krzyżaków umocowanych na wale. Listewki te są nachylone pod kątem 70 do wału cylindra ze spadkiem od zasypu do wylotu, co ułatwia przesuwanie płukanej masy wewnątrz bębna. W tym też celu wewnątrz bębna są umocowane pochyło 2 łopatki. Kąt nachylenia tych łopatek można dowolnie ustawić i w ten sposób regulować czas płukania zawartości bębna. Bęben płuczący, działa przez obracanie się na wale; ilość jego obrotów powinna wy- nosić 25 – 30 na minutę. Mechanizm napędowy składa się z 2 czołowych kół zębatych i 2 tarcz napędowych, z których jedna jest robocza, a druga wolna. Napęd wymaga silnika o mocy 0,3 – 0,5 KM. Działanie płuczki polega na tym, że koryto napełnia się wodą i uruchamia bęben. Zasyp okopowych następuje po uruchomieniu bębna i trwa bez przerwy przez cały czas płukania. Okopowe wpadają z zasypu do bębna, gdzie są intensywnie mieszane, przy czym ocierają się one o listewki i o siebie, a ponieważ zanurzone są w wodzie, to opłukują się stopniowo przesuwając się po kracie. Po opłukaniu chwyta je czerpak umieszczony w bębnie i podaje do wylotu. Błoto i piasek pozostają na dnie koryta i muszą być często usuwane wraz z brudną wodą przez otwory specjalne do tego celu przeznaczone. Najlepiej jest, jeżeli płuczkę połączy się z siecią wodociągową, gdyż wówczas woda może do niej dopływać nieprzerwanym strumieniem. Wydajność takiej płuczki zależy przede wszystkim od stopnia zanieczyszczenia płukanej masy; przeciętnie wydajność mieści się w granicach 2-3 t/godz. Zużycie wody wynosi od 50 do 80% wagi płukanej masy. Do obsługi płuczki przy ręcznym zasypie i odbiorze opłukanej karmy potrzeba 2 robotników. Płuczki łopatkowe są zazwyczaj zainstalowane na stałe, w przeciwieństwie do bębnowych, które są przystosowane do przewożenia z miejsca na miejsce. [przypisy: , ezebra allegro, loom bands allegro, bomar kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bomar kielce ezebra allegro loom bands allegro